Anasayfa / EĞİTİM / ÇOCUĞUNUZUN BEYNİNİ GELİŞTİRMENİZ İÇİN ETKİLİ YÖNTEMLER

ÇOCUĞUNUZUN BEYNİNİ GELİŞTİRMENİZ İÇİN ETKİLİ YÖNTEMLER

Çocuğunuzun beynini geliştirmeniz için etkili yöntemler

Bir insan beyni 10 yaşına gelene kadar temel beceri ve yeteneklere ilişkin birçok argümanı kaydeder. Bu dönemler, çocuğun potansiyelinin açığa çıkması için oldukça değerlidir. Bir çocuğun okula başlamadan önce yaptığı davranışlar, ilkokul çağında yerini daha akıllıca hareketlere bırakır. Aslında bunun büyüme ile orantılı olduğunu söylemek eksik bir nitelendirme olur.

Sağ ve sol beynin tepkilerinden oluşan bu davranış biçimiyle ilgili anne ve babanın bilgi sahibi olmalı. Aksi takdirde birçok yanlış yapılabilir. Çocuğun davranışları ile ilgili nitelemeler yapıp hatalı kararların verilmemesi gerekiyor. Peki, izlenecek güzergâh nedir? Buna birlikte göz atalım…

Çocuklara okul öncesi eğitimden ilkokul bitimine kadar olan süreçte bellek ve dikkati geliştirecek çalışmalar oyun ortamında yaptırılmalı. Mesela, ardışık sayı ile sözcük grupları verilerek, ondan tekrar etmesi istenebilir. İki fotoğraf arasındaki farkların tespit edilmesi de talep edilebilir.

“Çocukların bellek ve dikkatini geliştirmek için bazı aktiviteleri oyunlaştırılmış ortamlarda yapabilirsiniz. Bu aynı zamanda eğlenmesini de sağlayacaktır.”

Çocukların hesabı parmakları ile değil aklı ile yapmasını sağlayın. Bu yönde çeşitli egzersizler deneyin. Zamanla daha basitten zora doğru soruların çeşidini artırabilirsiniz.

Çocukların gün içerisindeki faaliyetleri kaydedilebilir ve bu ona izlettirilebilir. Kendisini farklı bir gözle izlemesi böylelikle sağlanabilir. Eğer görüntüleri izlerken bir değerlendirmede bulunursa ona mutlaka kulak verin. Bir konuyu öğrenirken de ses kaydını yapabilirsiniz. Bu, dinlerken yeniden öğrenmesini sağlar ve motivasyonunu da artırır.

Çocuğunuzun beynini geliştirmeniz için etkili yöntemler

Beynin çıktı işlemi yapması için okunulan metni bir de anlatmayı deneyin

Beyni geliştiren en değerli yöntemlerden biri de ters çevirme işlemidir. Sayı, sözcük, işlem ve benzeri unsurları tersine çevirebilirsiniz. Çocuğun bunları tersten okumasını sağlayabilirsiniz.

Çocuğunuzdan kendisine anlatılan bir hikâye, gösterilen resim ya da dinlediği şarkıyı aktarmasını isteyebilirsiniz. Bu işlemler, beyin kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli işlemlerdir.

Çocuklar, kendilerinden talep edilen şeyleri hatırlayamaz ve nasıl yapılacağını bilemeyebilir. Bu noktada yapılması gereken, onların sıralama, işitsel dikkat, dinleme yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bunu da bir ve dört aşamadan oluşan taleplerle gerçekleştirebilirsiniz. Sonra da ondan bu talepleri tekrarlamasını isteyebilirsiniz.

“Çocuğunuzun beyin kapasitesini geliştirmeye yönelik aktiviteler, onun baskın yönlerinin ortaya çıkması açısından da oldukça değerlidir.”

Çocuklar için en önemli faaliyetlerden biri kitap okumaktır. Tabi, okumak tek başına yeterli olamayabiliyor. Çünkü okuma etkinliği beyin için girdi işlemi yapıyor, çıktı değil. Beynin çıktı işlemleri ile daha da geliştiği varsayıldığında söz konusu metinin anlatılması işlemi daha değerli oluyor. Kısa metinlerden uzun metinlere doğru bir anlatım metodu takip edilebilir, çocuktan da hem serbest, hem de yapılandırılmış bir şekilde anlatım yapması istenebilir. Böylelikle, okuma ve anlatmaya yönelik sistematik çocuğun belleğine iyice yerleşir. Bu yöntem, hafızasını da kuvvetlendirir.

Öğrenmek ne kadar kıymetliyse, öğretme de bir o kadar kıymetlidir. Çocuğunuzun bir arkadaşı ile öğrenme ve öğretme partneri olmasını sağlayabilirsiniz. Birbirlerine yapacakları anlatılar, beyinlerinin gelişimine ciddi katkı sağlayacaktır.

Çocuğunuzun beynini geliştirmeniz için etkili yöntemler

Beyin gelişimi için görsel öğelerle anlatmanın önemi…

Çocuğun bir bilgiyi onu destekleyecek görsel öğelerle öğrenmesi oldukça önemli. Öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hale getirmek istiyorsanız, görsel noktada bir takım canlandırmaların yapılması talebinde bulunabilirsiniz. Örnek verecek olursak; bir konuyu anlatırken ondan gözlerini kapatmasını isteyin. Bitirdiğinizde de ona anlattığınız konuyla ilgili olarak çeşitli sorular yöneltin. Ancak bunu yaparken gözlerinin kapalı kalmasını isteyin. Aynı şeyi, bir objeye baktıktan sonra da isteyin. Söz konusu objeyi gördükten sonra gözlerini kapatmasını ve baktığı şeyi zihninde canlandırmasını isteyin.

Beyindeki duygu merkezinin odak noktası olan limbik sistem, kokudan etkilenir. Etraftaki hoş kokular olumlu, kötü kokular ise olumsuz duyguyu tetikleme görevini üstlenir. Bu yüzden ders çalışılan ortamın güzel kokmasına hassasiyet gösterilmeli.

Hakkında Edu Culture MAG

Buna da Bakın

Anaokulu

AİLELERE ANAOKULU İLK GÜNÜ UYARILARI

Anaokulu süreci, çocuğun hayatındaki her başlangıçta olduğu gibi hem çocuk hem de aile için zorlayıcı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir