Anasayfa / EĞİTİM / BİLİM - TEKNOLOJİ / EĞİTİMDE YENİLENMENİN KİLİDİ: İNOVATİF YAKLAŞIMLAR

EĞİTİMDE YENİLENMENİN KİLİDİ: İNOVATİF YAKLAŞIMLAR

Eğitimde inovasyon

İnovasyon… Son zamanlarda insanın karşısına sıklıkla çıkan kelimelerden biri. Yeni, farklı, değişik birşeyler yapmak anlamını taşıyan bu sihirli kelime, rekabetin ana unsurlarından biri haline geldi. Peki, söz konusu inovasyonun eğitim hayatı için nasıl bir önemi var? İsterseniz bu konuya değinelim.

Bilindiği gibi gelişen çağ, eğitim ve öğretim metotlarının da farklılaşmasına yol açıyor. Artık, öğrencinin oldukça hatalı olan ezber yöntemiyle değil, bilgiyi toplamak için bir uğraş içerisine giren bireyler olarak kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Düşünebilen, fikir üretebilen, özgüveni olan, çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurabilen, takım çalışması gerçekleştirebilen, ana dili gibi yabancı dil bilen kişilerin yetişmesi de ancak çağdaş ve yenilikçi eğitim anlayışlarıyla mümkün olabiliyor. Bu da eğitimde inovasyonun ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yani, inovasyon planlamaları içerisinde eğitimin yer alması oldukça önemli.

“Yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışı, öğrencilerin daha sorgulayıcı bir zihin yapısına sahip olmasını sağlar. Sorgulayan zihinlerin, üretim sürecine gelecekte ne gibi katkılar sağlayacağı da aşikar.”

Eğitimde inovasyon

Sanal ve reel ortam iç içe geçmiş durumda

Peki, eğitimin büyük bir ihtiyacı olan inovasyon çalışmaları kapsamında neler yapılmalı? Bu yüzyılda artık sanal ve reel ortam birbirinin içine girmiş durumda. Çağın bu değişimi göz önünde bulundurularak, eğitimde de bu içi içe geçmişlikten üst düzeyde faydalanılmalı. Bu konuda da özellikle çocukların sanal öğrenmeyle ilgili yeni teknolojilerle tanıştırılması gerekli. İnformal sanal ortamlardaki bilgi akışının fazlalığı dikkate alınarak, bilişim teknolojilerine daha fazla yönelim sağlanmalı ve dijital araçların kullanılması için uygun ortamlar hazırlanmalı.

“Çocukların öğrenme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin daha yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmeli. Bu yaklaşımlar içerisinde, çocuğun fikrini özgürce savunabildiği, rahat bir şekilde yeni düşüncelerini seslendirebildiği bir sistem yer almalı.”

Çocukların inovatif fikirlerini sunması için, başındaki eğitimcinin de yeterli donanıma sahip olması lazım. Çünkü, öğrencilerin yeni düşünceler geliştirmesi için teşvik edilmediği bir ortamda, bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Vizyoner eğitimcilerin süreçte öğrencilerin en büyük destekçileri olması büyük bir ihtiyaç. Mesleki alanda gelişim uygulamalarının yaygın olarak kullanıldığı kurumlar, öğrenmeyi temel unsur haline getirmektedir. İnovatif fikirlerin oluşması için gerekli olan tüm bileşenlerin, eksiksiz ve kusursuz olarak sağlanması ve öğrencilere sunulması, gelecek adına da önemli sonuçlar doğuracaktır. Çağın gerisinde kalmamak, gelişen teknolojik koşullara ayak uydurabilmek, üreten bir konumda olmak, ancak eğitimde inovasyon çalışmalarının büyük bir titizlikle ele alınmasıyla mümkün olacaktır.

Hakkında Edu Culture MAG

Buna da Bakın

Anaokulu

AİLELERE ANAOKULU İLK GÜNÜ UYARILARI

Anaokulu süreci, çocuğun hayatındaki her başlangıçta olduğu gibi hem çocuk hem de aile için zorlayıcı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir